Přijímací zkoušky pro školní rok 2015 / 2016

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace svým ředitelem RNDr. Tomášem Hudcem v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 1, § 2 a § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou jsou stanoveny technické a organizační podrobnosti ...

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace svým ředitelem RNDr. Tomášem Hudcem v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 1, § 2 a § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou jsou stanoveny technické a organizační podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění o následujícím systému nutných organizačních opatření a závazných směrnic, dle kterých proběhne přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 pro žáky vzdělávacího školního roku 2015/2016, vyhlašuje:

pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2014/2015 pro žáky vzdělávacího školního roku 2015/2016, a to v souladu s doporučením zřizovatele – Moravskoslezské­ho kraje

přijímací řízení - základní informace

 

Zpět na aktuality