Charakteristika školy a obory studia

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. org.
Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín
okres Karviná

státní škola s právní  subjektivitou
IČO: 62331639
IZO: 000601578


Zřizovatel:
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. org. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Zařazena do sítě škol 2. 7. 1996 č.j. 12783/96–61–07

Telefon: +420 558 746 431, +420 591 144 345, mobil: 730 183 954
 

E-mail: sekretariát školy
ID datové schránky: tyhfxin

Účet pro platby za akce pro žáky: 246963691/0300 podrobnosti a pokyny najdete ZDE

Provozní účet školy: 101 288 824 / 0300

Vedení školy

ředitel školy RNDr. Tomáš Hudec e-mail Ř tel.: 591 144 346 mobil: 734 796 880
zástupce ředitele školy Mgr. Radek Duda e-mail ZŘ tel:: 591 144 348

 

Specializované činnosti

výchovný a školní kariérový poradce Mgr. Monika Lýsková tel.: 591 144 370

metodik prevence

a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Mgr. Simona Belanová tel.: 591 144 365
školní speciální pedagog Mgr. Daniela Köllnerová tel.: 591 144 365
koordinátor ŠVP Mgr. Melánie Gaierová tel.: 591 144 363
metodik a koordinátor ICT PaedDr. Jiří Pavelka tel.: 591 144 363
školní koordinátor EVVO Mgr. Jarmila Kudělová tel.: 591 144 359

Způsob hospodaření školy

Škola s právní subjektivitou, příspěvková forma hospodaření.

Součásti školy

Školní jídelna, nachází se v budově školy.

Studijní obory

Učební plány

Studium osmileté i čtyřleté vychází ze schválené vzdělávací koncepce dle učebních plánů gymnázia se čtyřletým studijním plánem a učebních plánů gymnázia s osmiletým studijním plánem.

Od školního roku 2007/2008 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).