AJ - učebnice

Učebnice používané při výuce anglického jazyka

Nižší gymnázium

prima, sekunda 

FALLA, Tim, Paul A DAVIES a Rónán MCGUINNESS: Maturita Solutions Elementary 2nd edition,
Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-455279-0. 

Učebnice rozvíjí znalosti získané na ZŠ a dovede žáky na úroveň A2 (CEFR – evropský referenční rámec jazyků).

tercie, kvarta

FALLA, Tim, Paul A DAVIES a Rónán MCGUINESS:  Maturita Solutions Pre-Intermediate
2nd edition,
Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-455359-9.

Učebnice navazuje na učebnici Maturita Solutions Elementary na úrovni A2 a dostává se na úroveň B1 CEFR.

Tyto učebnice žáci nekupují, dostávají je ve škole. Při výuce jsou používány pracovní sešity
odpovídající jednotlivým úrovním a edicím.

Vyšší gymnázium – osmileté

kvinta

FALLA, Tim, Paul A DAVIES a Rónán MCGUINESS: Maturita Solutions Pre-Intermediate
2nd edition,
Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-455359-9.

Žáci dobírají učebnici z kvarty a pokračují další úrovní:

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Eva PAULEROVÁ, Christina DE LA MARE, Katherine STANNETT
a Jeremy BOWELL: Maturita Solutions Intermediate 3rd edition, Oxford University Press, 2017,
ISBN 978-0-19-450451-5.

Učebnice navazuje na Maturita Solutions Pre-Intermediate na úrovni B1 a dostává se na úroveň B2 CEFR.

Učebnici Maturita Solutions Intermediate 3rd edition a všechny další učebnice vyššího gymnázia
si studenti kupují.

sexta

V letošním roce 18/19 jsou používány 2 edice učebnic druhá a třetí. V příštích letech se přejde
zcela na třetí edici učebnice
.

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Jane HUDSON, Caroline KRANTZ a Amanda BEGG:
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition, Oxford University Press, 2012,
ISBN 978-0-19-455294-3.

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Eva PAULEROVÁ, Christina DE LA MARE, Katherine STANNETT
a Jeremy BOWELL: Maturita Solutions Intermediate 3rd edition, Oxford University Press, 2017,
ISBN 978-0-19-450451-5.

Obě edice dovádějí žáky na maturitní úroveň B2.

septima

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Jane HUDSON, Caroline KRANTZ a Amanda BEGG:
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition,Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-455294-3.

FALLA, Tim a Paul DAVIES. Maturita Solutions 3rd Edition Upper Intermediate Student's Book.
2017-07-31. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-450650-2

Žáci doberou učebnici Maturita Solutions Intermediate a pokračují úrovní Upper-Intermediate,
která je dovede na počátek úrovně C1. Mají tak možnost hlásit se ke zkoušce FCE.

oktáva

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Jane HUDSON, Caroline KRANTZ a Amanda BEGG:
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition, Oxford University Press, 2012,
ISBN 978-0-19-455294-3.

Žáci doberou učebnici a pokračují do maturity probíráním maturitních témat a cvičným testováním
s materiály poskytovanými jednotlivými vyučujícími.

Vyšší gymnázium – čtyřleté

1. ročník

FALLA, Tim, Paul A DAVIES a Rónán MCGUINESS: Maturita Solutions Pre-Intermediate 2nd edition,
Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-455359-9.

Učebnice rozvíjí znalosti získané na ZŠ a dovede žáky na úroveň B1 (CEFR – evropský referenční rámec jazyků).

2. ročník

FALLA, Tim, Paul A DAVIES a Rónán MCGUINESS: Maturita Solutions Pre-Intermediate 2nd edition,
Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-455359-9.

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Eva PAULEROVÁ, Christina DE LA MARE, Katherine STANNETT
a Jeremy BOWELL: Maturita Solutions Intermediate 3rd edition, Oxford University Press, 2017,
ISBN 978-0-19-450451-5.

Žáci dobírají učebnici z prvního ročníku a pokračují třetí edicí vyšší úrovně.

3. ročník

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Eva PAULEROVÁ, Christina DE LA MARE, Katherine STANNETT
a Jeremy BOWELL: Maturita Solutions Intermediate 3rd edition, Oxford University Press, 2017,
ISBN 978-0-19-450451-5.

Žáci pokračují s učebnicí z předchozího ročníku.

4. ročník

FALLA, Tim, Paul A DAVIES, Jane HUDSON, Caroline KRANTZ a Amanda BEGG:
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition, Oxford University Press, 2012,
ISBN 978-0-19-455294-3.

Žáci doberou učebnici druhé edice a pokračují do maturity probíráním maturitních témat
a cvičným testováním s materiály poskytovanými jednotlivými vyučujícími.

 

Zpět na anglický jazyk